9 de juny 2009

Els alumnes de català inicial a Santa Catalina s'adhereixen a Cafè per la llengua


El divendres passat l’alumnat inscrit al curs de català inicial de la barriada de Santa Catalina va realitzar una sortida al casal de Can Alcover, organitzada pel Servei de Dinamització Lingüística de l’Ajuntament de Palma, àrees intercultural i Santa Catalina, juntament amb la col·laboració de l’OCB. En primer lloc realitzaren una visita guiada pel casal Can Alcover, on conegueren aquesta figura de la literatura catalana i s’interessaren per la seva obra. A continuació participaren en la iniciativa impulsada per l’OCB Cafè per la llengua amb una conversa molt animada, on també hi participaren membres de l’OCB, entre ells la responsable de l’àrea intercultural.

La conversa tractà principalment de la integració dels nouvinguts a Mallorca, car la majoria d’assistents eren gent arribada fa poc temps a Mallorca. Amb tot, algunes persones que assisteixen al curs fa molt anys que hi viuen o són nascudes a Mallorca, i afirmaren que la coneixença i relació en llengua catalana és la millor manera d’integrar-se socialment dins la nostra ciutat. Finalment, un altre grup de persones parlà del seu interès en impulsar una associació intercultural a Palma, fet que agradà molt als voluntaris de l’OCB, qui oferiren tota la seva ajuda i experiència.